Реформування Бережанської школи-інтернату

Лариса Пєтушкова,
Джерело: Береж. Інфо

Трансформація Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням трудового навчання (далі – Бережанська школа-інтернат) відбувається на виконання завдань Регіонального плану трансформації інтернатних закладів Тернопільської області, який затверджено Тернопільською обласною радою 26.02.2019 за №1335.

За статутом Бережанська школа-інтернат є загальноосвітнім закладом, в якому наявні загальноосвітні та спеціальні класи інтенсивної педагогічної корекції для дітей із затримкою психічного розвитку, а також групи професійної підготовки за напрямами «Оператор комп’ютерного набору», «Швачка». Власником і засновником школи-інтернату є Тернопільська обласна рада. У галузевому відношенні заклад підпорядковується управлінню освіти і науки Тернопільської ОДА.

Трансформація Бережанської школи-інтернату відбувається з метою зниження залежності сімей із дітьми шкільного віку від закладів інституційного догляду та виховання; забезпечення права дітей на освіту відповідно до їхніх потреб, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, за місцем проживання їхніх сімей; оптимізації мережі закладів освіти з урахуванням потреб громад та завдань реформи системи загальної середньої освіти в Україні; підвищення якості профільної освіти та забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти, в т.ч. із сільської місцевості.

Концептуальне бачення реформування

Законом України «Про повну загальну середню освіту» не передбачено шкіл із поглибленим вивченням трудового навчання.

Крім того, в школі-інтернаті на даний час функціонують класи інтенсивної педагогічної корекції для учнів, які мають затримку психічного розвитку. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 за № 753 з 01.09.2017 призупинено набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей із затримкою психічного розвитку, для них мають бути забезпечені умови для навчання в спеціальних або інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів

Отже, чинним законодавством не передбачено функціонування таких типів закладів як загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням трудового навчання, в складі якої функціонують класи інтенсивної педагогічної корекції.

Міждисциплінарна комісія, яка працювала над розробленням концепції трансформації Бережанської школи-інтернату, схвалила напрям трансформації закладу в профільний ліцей академічного спрямування, який має бути обласним комунальним закладом. Рекомендована назва закладу: Бережанський ліцей.

На перехідний період до 1 вересня 2024 року (або на інший період, дозволений Законом України «Про повну загальну середню освіту») передбачено функціонування у складі ліцею структурного підрозділу – загальноосвітньої школи, що забезпечує здобуття початкової освіти для учнів, які у 2019-2020 навчальному році навчалися у 1-4-х класах, базової середньої освіти, а також передбачено можливість поступового переходу класів ІПК в інклюзивні класи.

За результатами комплексної оцінки Бережанської школи-інтернату визначено, що її трансформація в профільний ліцей є можливим і логічним кроком з позиції аналізу кількості випускників 9-го класу Бережанського, Козівського, Підгаєцького районів та перспективної мережі ліцеїв у Тернопільській області. Місцезнаходження і доступність закладу зручні, є можливість організувати довезення учнів і тим самим зменшити частку дітей, які цілодобово будуть перебувати у закладі.

Приміщення школи-інтернату в хорошому стані, вчасно проводяться поточний та капітальний ремонти. Навчальні класи забезпечені мультимедійними комплексами, комп’ютерною та оргтехнікою.

Щодо педагогічних працівників закладу, то третина із них мають вищу категорію і високу професійну майстерність зі свого напряму, майже всі педагоги (окрім педагогів пенсійного віку) зазначили, що готові додатково навчатися, підвищувати власну професійну компетентність, перенавчатися, щоб працювати у вже новоствореному закладі.

Мета діяльності ліцею – забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти підвищеного рівня; створення умов для виявлення і розвитку творчих здібностей і обдарувань талановитої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи; формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, підготовленої до професійного самовизначення, патріота України.

Пропонуються такі можливі профілі навчання у Бережанському профільному ліцеї: суспільно-гуманітарний напрям: іноземні мовиукраїнська філологія; природничо-математичний напрям: математика і комп’ютерна технікахіміко-біологічний, фізико-математичний.

Передбачається така структура Бережанського профільного ліцею: ліцей (заклад, у якому навчаються учні 10-12 класів); пансіон (структурний підрозділ ліцею, що забезпечує проживання здобувачів освіти). Також у структурі ліцею передбачено функціонування інклюзивних класів. Такі класи дозволять забезпечити рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами.