Міжвідомча робоча група з питань реформування закладів інституційного догляду дітей обговорила важливі результати в області за 2021 рік

23 грудня 2021 року відбулося чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей Тернопільської обласної державної адміністрації. Члени Робочої групи розглянули та погодили звіт №10 Консультанта проекту “Розробка і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування інтернатних закладів у Тернопільській області”.

Володимир Кузьмінський, керівник проєкту Мінсоцполітики “ відзначив, що Завдяки системній та ефективній роботі Консультанта спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Тернопільщини протягом 2021 року вдалося вивести з цілодобового перебування 85 вихованців, з них 40 дітей реінтегровані в біологічні родини (47,05 %), 14 дітей влаштовані в сімейні форми виховання (16,5 %), 28 дітей завершили навчання у випускних класах, вийшли в самостійне життя, 3 дівчаток з Петриківського дитячого будинку-інтернат досягли повноліття та переведені в молодіжне відділення цього інтернату. Досягнуто вивести 21 дитину до років з цілодобового перебування з Центру реабілітації та розвитку дитини. За період реалізації Проєкту жодна дитина не переведена з Центру до іншого інтернатного закладу.

За підтримки Консультанта у звітний період продовжили ефективно працювати міждисциплінарні команди (МДК). Ними розглянуто 82 справи вихованців пілотних інтернатних закладів. На основі прийнятих рішень для кожної дитини розроблені або скориговані індивідуальні плани реінтеграції.

Є значні позитивні зрушення щодо розвитку інклюзії. Кількість інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти в порівнянні з 2019 роком зросла в 2,5 рази, а кількість дітей з інвалідністю, які в них навчаються, збільшилася удвічі; майже утричі зросла кількість закладів дошкільної освіти, які надають послуги інклюзивної освіти.

Консультант спільно з ССД та ТОЦСС здійснив низку системних заходів, що сприяли активізації розвитку сімейних форм вихованнядітей. Упродовж 2021 року в області створено 60 сімейних форм виховання (43 сім’ї опікунів, піклувальників, 11 сімей усиновителів, 4 прийомні сім’ї та 2 сім’ї патронатних вихователів) в процесі завершення навчання та створення ще 6 патронатних сімей, 3 прийомних та 2 ДБСТ.

Міжвідомча робоча група також розглянула та затвердила проект положення про Тернопільський обласний комунальний заклад “Центр соціальної підтримки дітей та сімей”, та проект статуту Центру соціальної адаптації та підтримки осіб з інвалідністю.